Apophyllite on Stilbite

Jalgaon, India

 

3 x 4 cm

Apophyllite on Stilbite

$85.00Price